Avukat S. Hasan Öztürk - 0507 866 61 29

Av. S. Hasan Öztürk

Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır. (William Godwin)

Telefon

0507 866 61 29

SİGORTA AVUKATI

Trafik, kasko, işyeri yangın ve dahili su hasarı sigortaları başta olmak üzere diğer sorumluluk ve mal sigortaları kapsamında açılacak davalar ve sigorta şirketlerinin açtığı rücu davalarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunuyor.

İŞ AVUKATI

İşveren aleyhine açılacak davalarda ücret, fazla mesai, kıdem ve ihbar tazminatları, iş kazalarından kaynaklanan sorumluluklar, çalışanların gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri icra ve ihlal etmeleri, iş güvencesi ve fesih hususlarında danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir.

BOŞANMA AVUKATI

Aile hukuku alanında anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, evlilik sözleşmesi, mal rejimi ve velayet, nafaka ile diğer aile hukuku konularında danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir.

CEZA AVUKATI

Ceza hukuku alanında ve ağır ceza avukatı olarak her türlü ceza davası ile soruşturma aşamasında mağdur, şüpheli veya sanık tarafında danışmanlık, savunma ve avukatlık hizmeti vermektedir.